#ขอไฟเซอร์ให้หมอ Trends in 1 country

#ขอไฟเซอร์ให้หมอ Trending timeline

 • 49,189 tweets from 1 country

  • #48 Thailand
 • 47,887 tweets from 1 country

  • #46 Thailand
 • 45,481 tweets from 1 country

  • #44 Thailand
 • 41,652 tweets from 1 country

  • #39 Thailand
 • 33,639 tweets from 1 country

  • #42 Thailand
 • 32,560 tweets from 1 country

  • #39 Thailand
 • 28,069 tweets from 1 country

  • #47 Thailand
 • 24,301 tweets from 1 country

  • #27 Thailand
 • 21,576 tweets from 1 country

  • #23 Thailand
 • 19,597 tweets from 1 country

  • #26 Thailand
 • 19,460 tweets from 1 country

  • #27 Thailand
 • 18,877 tweets from 1 country

  • #27 Thailand
 • 17,639 tweets from 1 country

  • #27 Thailand
 • 15,485 tweets from 1 country

  • #16 Thailand
 • 10,765 tweets from 1 country

  • #6 Thailand