#จากกันไปง่ายๆxโอไต๋ Trends in 1 country

#จากกันไปง่ายๆxโอไต๋ Trending timeline

 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #28 Thailand
 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #26 Thailand
 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #31 Thailand
 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #28 Thailand