#ไม่มีแดกยังจะแจกอีกนะ Trends in 1 country

#ไม่มีแดกยังจะแจกอีกนะ Trending timeline

 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #33 Thailand
 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #34 Thailand
 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #32 Thailand
 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #41 Thailand
 • Under 10,000 tweets from 1 country

  • #38 Thailand