hobi Trends in 63 countries

hobi Trending timeline

 • 70,690 tweets from 1 country

  • #47 Singapore
 • 73,073 tweets from 1 country

  • #41 Singapore
 • 73,530 tweets from 1 country

  • #39 Singapore
 • 71,233 tweets from 1 country

  • #19 United Arab Emirates
 • 73,870 tweets from 1 country

  • #20 United Arab Emirates
 • 73,978 tweets from 1 country

  • #22 United Arab Emirates
 • 152,578 tweets from 1 country

  • #21 Israel
 • 152,968 tweets from 2 countries

  • #7 Algeria
  • #22 Israel
 • 152,387 tweets from 2 countries

  • #7 Algeria
  • #23 Israel
 • 151,295 tweets from 5 countries

  • #5 Algeria
  • #21 Pakistan
  • #39 Portugal
  • #47 Greece
  • #50 Peru
 • 151,651 tweets from 8 countries

  • #3 Algeria
  • #24 Pakistan
  • #30 Colombia
  • #34 Portugal
  • #39 Saudi Arabia
  • #40 South Africa
  • #45 Greece
  • #47 Peru
 • 150,631 tweets from 11 countries

  • #12 Pakistan
  • #21 United Arab Emirates
  • #21 Peru
  • #25 Colombia
  • #26 Italy
  • #35 Poland
  • #37 Portugal
  • #39 Saudi Arabia
  • #42 Netherlands
  • #44 South Africa
  • #46 Greece
 • 149,156 tweets from 18 countries

  • #8 Switzerland
  • #12 Singapore
  • #18 United Arab Emirates
  • #21 Peru
  • #27 Italy
  • #29 Pakistan
  • #30 Portugal
  • #32 India
  • #33 Chile
  • #34 Saudi Arabia
  • #36 Colombia
  • #43 South Africa
  • #46 Poland
  • #46 Netherlands
  • #47 Argentina
  • #48 Greece
  • #49 Malaysia
  • #50 Belgium
 • 147,610 tweets from 24 countries

  • #9 Switzerland
  • #10 Portugal
  • #11 Singapore
  • #12 Italy
  • #12 Peru
  • #14 Pakistan
  • #14 United Arab Emirates
  • #18 Sweden
  • #19 India
  • #20 Norway
  • #22 Poland
  • #25 Netherlands
  • #26 Mexico
  • #28 Saudi Arabia
  • #28 Indonesia
  • #33 South Africa
  • #35 Philippines
  • #38 Colombia
  • #45 Malaysia
  • #46 Greece
  • #48 Belgium
  • #48 Germany
  • #48 Chile
  • #48 Ireland
 • 146,646 tweets from 29 countries

  • #1 Switzerland
  • #2 Portugal
  • #11 Italy
  • #11 Singapore
  • #11 Saudi Arabia
  • #12 United Arab Emirates
  • #12 Poland
  • #14 Norway
  • #15 Peru
  • #16 Sweden
  • #17 Guatemala
  • #18 India
  • #19 Venezuela
  • #20 Malaysia
  • #22 Indonesia
  • #27 United Kingdom
  • #29 Mexico
  • #29 Ireland
  • #30 Pakistan
  • #30 France
  • #34 Germany
  • #37 Ecuador
  • #38 Netherlands
  • #38 Belgium
  • #39 Philippines
  • #42 Greece
  • #43 Argentina
  • #45 Canada
  • #49 South Africa
 • 145,344 tweets from 30 countries

  • #1 Switzerland
  • #4 United Arab Emirates
  • #6 Singapore
  • #6 Portugal
  • #7 Sweden
  • #8 Poland
  • #12 Panama
  • #13 India
  • #13 United Kingdom
  • #13 Italy
  • #14 Peru
  • #17 Saudi Arabia
  • #17 Malaysia
  • #18 Indonesia
  • #18 Australia
  • #21 Guatemala
  • #23 Belgium
  • #26 Pakistan
  • #26 Venezuela
  • #27 Greece
  • #27 Germany
  • #31 Colombia
  • #34 Netherlands
  • #36 Mexico
  • #37 South Africa
  • #37 France
  • #39 Canada
  • #41 Philippines
  • #49 Spain
  • #50 Ecuador
 • 144,343 tweets from 28 countries

  • #2 United Arab Emirates
  • #5 Singapore
  • #5 Portugal
  • #7 Malaysia
  • #8 Peru
  • #8 Poland
  • #9 Guatemala
  • #12 India
  • #12 Egypt
  • #12 Panama
  • #12 Indonesia
  • #14 Germany
  • #18 Australia
  • #18 Italy
  • #19 Pakistan
  • #19 Netherlands
  • #26 South Africa
  • #26 United Kingdom
  • #26 Ecuador
  • #27 Philippines
  • #33 France
  • #34 Colombia
  • #34 Venezuela
  • #36 Saudi Arabia
  • #36 Mexico
  • #43 Worldwide
  • #47 Canada
  • #50 Argentina
 • 143,294 tweets from 30 countries

  • #2 United Arab Emirates
  • #2 Singapore
  • #3 Guatemala
  • #6 Poland
  • #7 Malaysia
  • #7 Germany
  • #8 Indonesia
  • #8 Peru
  • #8 Portugal
  • #10 India
  • #11 Dominican Republic
  • #13 Panama
  • #14 Pakistan
  • #15 South Africa
  • #15 Egypt
  • #16 Philippines
  • #19 Australia
  • #19 Netherlands
  • #19 Chile
  • #26 United Kingdom
  • #26 Mexico
  • #27 Ecuador
  • #33 Worldwide
  • #35 Colombia
  • #42 Canada
  • #44 France
  • #49 United States
  • #49 Argentina
  • #50 Saudi Arabia
  • #50 Venezuela
 • 142,019 tweets from 35 countries

  • #1 Singapore
  • #1 Switzerland
  • #2 United Arab Emirates
  • #2 Guatemala
  • #4 Malaysia
  • #5 Belgium
  • #6 Australia
  • #6 Peru
  • #6 Indonesia
  • #7 Poland
  • #7 Germany
  • #8 Pakistan
  • #8 Venezuela
  • #8 India
  • #9 Sweden
  • #9 Philippines
  • #10 Portugal
  • #11 South Africa
  • #12 Dominican Republic
  • #13 Netherlands
  • #15 Chile
  • #17 Egypt
  • #17 Ireland
  • #17 Ecuador
  • #21 Mexico
  • #22 Saudi Arabia
  • #23 Worldwide
  • #24 Italy
  • #29 United Kingdom
  • #34 Canada
  • #34 Colombia
  • #42 Argentina
  • #42 United States
  • #45 Nigeria
  • #48 Puerto Rico
 • 140,083 tweets from 35 countries

  • #1 Malaysia
  • #1 Singapore
  • #1 Switzerland
  • #2 Guatemala
  • #3 Peru
  • #3 United Arab Emirates
  • #5 Indonesia
  • #7 Philippines
  • #7 Portugal
  • #7 Belgium
  • #8 Poland
  • #8 Australia
  • #9 Germany
  • #9 Pakistan
  • #9 Venezuela
  • #9 India
  • #10 Dominican Republic
  • #10 Sweden
  • #10 Mexico
  • #11 Italy
  • #12 Chile
  • #13 Ecuador
  • #13 Worldwide
  • #14 Netherlands
  • #16 Colombia
  • #17 Egypt
  • #18 United States
  • #18 Puerto Rico
  • #20 South Africa
  • #21 Canada
  • #21 Ireland
  • #29 Argentina
  • #32 United Kingdom
  • #39 Saudi Arabia
  • #46 Nigeria
 • 133,198 tweets from 30 countries

  • #1 Malaysia
  • #1 Singapore
  • #2 Peru
  • #3 Switzerland
  • #3 Guatemala
  • #3 Indonesia
  • #4 Philippines
  • #6 Colombia
  • #6 Germany
  • #6 Ecuador
  • #8 Venezuela
  • #9 Poland
  • #9 United Arab Emirates
  • #10 Pakistan
  • #10 Australia
  • #10 Worldwide
  • #10 Portugal
  • #11 Chile
  • #12 United States
  • #12 India
  • #12 Belgium
  • #12 Canada
  • #14 Dominican Republic
  • #14 Puerto Rico
  • #15 Sweden
  • #19 Egypt
  • #25 Netherlands
  • #28 Ireland
  • #29 South Africa
  • #35 United Kingdom
 • 99,980 tweets from 1 country

  • #49 Poland
 • 331,739 tweets from 2 countries

  • #15 Switzerland
  • #42 Singapore
 • 332,192 tweets from 2 countries

  • #12 Switzerland
  • #37 Singapore
 • 332,086 tweets from 2 countries

  • #8 Switzerland
  • #32 Singapore
 • 331,731 tweets from 2 countries

  • #6 Ukraine
  • #26 Singapore
 • 331,412 tweets from 3 countries

  • #7 Ukraine
  • #18 Singapore
  • #44 Malaysia
 • 328,197 tweets from 3 countries

  • #7 Ukraine
  • #10 Singapore
  • #40 Malaysia
 • 325,631 tweets from 4 countries

  • #7 Singapore
  • #17 Malaysia
  • #39 Philippines
  • #50 Australia
 • 323,494 tweets from 6 countries

  • #6 Singapore
  • #10 Malaysia
  • #11 Algeria
  • #14 Philippines
  • #20 Switzerland
  • #31 Australia
 • 321,870 tweets from 14 countries

  • #2 Qatar
  • #6 Singapore
  • #7 New Zealand
  • #11 Algeria
  • #11 Australia
  • #12 Malaysia
  • #19 Indonesia
  • #24 Switzerland
  • #24 Sweden
  • #30 Chile
  • #31 Panama
  • #32 Peru
  • #35 Canada
  • #47 Argentina
 • 319,559 tweets from 32 countries

  • #2 Qatar
  • #5 New Zealand
  • #6 Australia
  • #6 Singapore
  • #8 Philippines
  • #9 Malaysia
  • #10 Norway
  • #10 Switzerland
  • #12 Algeria
  • #13 Indonesia
  • #15 United Arab Emirates
  • #15 India
  • #18 Egypt
  • #18 Germany
  • #23 Saudi Arabia
  • #24 Kuwait
  • #24 Sweden
  • #26 Canada
  • #26 Ecuador
  • #26 Pakistan
  • #27 Peru
  • #28 Italy
  • #30 Chile
  • #34 Ireland
  • #36 Panama
  • #37 Mexico
  • #38 Colombia
  • #39 France
  • #47 Argentina
  • #47 Portugal
  • #49 Puerto Rico
  • #49 United States
 • 316,196 tweets from 46 countries

  • #1 New Zealand
  • #2 Qatar
  • #3 Guatemala
  • #5 Australia
  • #6 Lebanon
  • #6 Singapore
  • #8 Algeria
  • #8 Philippines
  • #8 Norway
  • #9 Malaysia
  • #12 United Arab Emirates
  • #12 Greece
  • #14 Indonesia
  • #15 India
  • #15 Egypt
  • #17 Germany
  • #19 Pakistan
  • #19 Russia
  • #19 Saudi Arabia
  • #23 Italy
  • #23 Peru
  • #24 Kuwait
  • #26 Chile
  • #28 Sweden
  • #28 Poland
  • #29 Canada
  • #29 Portugal
  • #30 Mexico
  • #30 Ecuador
  • #31 Ireland
  • #31 Panama
  • #33 Switzerland
  • #34 Kenya
  • #35 Belgium
  • #36 France
  • #37 Colombia
  • #38 Argentina
  • #42 Netherlands
  • #44 Brazil
  • #44 Austria
  • #46 Worldwide
  • #47 United States
  • #48 Venezuela
  • #48 Spain
  • #49 Puerto Rico
  • #50 South Africa
 • 311,122 tweets from 48 countries

  • #1 Guatemala
  • #2 Qatar
  • #6 Australia
  • #7 Algeria
  • #7 Norway
  • #7 Malaysia
  • #8 Philippines
  • #8 Lebanon
  • #8 Vietnam
  • #8 United Arab Emirates
  • #8 Singapore
  • #10 Canada
  • #12 Portugal
  • #13 India
  • #13 Israel
  • #14 Greece
  • #14 Egypt
  • #14 Dominican Republic
  • #15 Pakistan
  • #15 Indonesia
  • #16 Russia
  • #17 United States
  • #17 Italy
  • #17 Puerto Rico
  • #17 Peru
  • #17 Switzerland
  • #18 Panama
  • #18 Germany
  • #21 Worldwide
  • #21 Saudi Arabia
  • #21 Kuwait
  • #22 Ecuador
  • #24 Poland
  • #26 Mexico
  • #26 Argentina
  • #26 France
  • #27 Ireland
  • #28 Brazil
  • #30 Belgium
  • #34 Sweden
  • #34 Colombia
  • #35 Kenya
  • #38 Spain
  • #39 Chile
  • #40 Venezuela
  • #42 Netherlands
  • #42 South Africa
  • #49 Austria
 • 302,988 tweets from 53 countries

  • #2 Guatemala
  • #2 Qatar
  • #2 Panama
  • #3 Latvia
  • #4 Switzerland
  • #6 Pakistan
  • #6 United Arab Emirates
  • #6 Malaysia
  • #7 Portugal
  • #7 Algeria
  • #7 Singapore
  • #7 Philippines
  • #8 Egypt
  • #9 Lebanon
  • #9 Australia
  • #9 United States
  • #9 Vietnam
  • #10 Norway
  • #10 India
  • #10 Canada
  • #10 Denmark
  • #10 Indonesia
  • #10 Puerto Rico
  • #11 Greece
  • #11 Israel
  • #12 Peru
  • #12 Germany
  • #12 Italy
  • #13 Belgium
  • #13 Ecuador
  • #14 Sweden
  • #14 Mexico
  • #14 Worldwide
  • #15 France
  • #16 Brazil
  • #16 Ireland
  • #16 Dominican Republic
  • #17 Oman
  • #17 Chile
  • #17 South Africa
  • #18 Netherlands
  • #18 Argentina
  • #18 Colombia
  • #21 Saudi Arabia
  • #22 Russia
  • #22 Kuwait
  • #22 Poland
  • #26 Spain
  • #26 Venezuela
  • #34 Kenya
  • #44 United Kingdom
  • #47 Austria
  • #50 Turkey
 • 292,044 tweets from 53 countries

  • #1 Latvia
  • #1 Lebanon
  • #2 Qatar
  • #3 Guatemala
  • #3 Panama
  • #5 Switzerland
  • #5 Portugal
  • #6 South Africa
  • #6 Singapore
  • #6 United Arab Emirates
  • #6 Malaysia
  • #6 Belgium
  • #6 Puerto Rico
  • #6 United States
  • #6 Philippines
  • #6 Israel
  • #6 Pakistan
  • #6 Algeria
  • #7 Peru
  • #7 Ecuador
  • #7 Australia
  • #8 Vietnam
  • #8 India
  • #8 Greece
  • #8 France
  • #8 Indonesia
  • #8 Egypt
  • #8 Ireland
  • #9 Sweden
  • #9 Canada
  • #9 Norway
  • #9 Italy
  • #10 Colombia
  • #10 Brazil
  • #10 Venezuela
  • #10 Denmark
  • #10 Germany
  • #11 Kuwait
  • #11 Argentina
  • #11 Worldwide
  • #11 Austria
  • #11 Mexico
  • #12 Oman
  • #13 Chile
  • #14 United Kingdom
  • #14 Russia
  • #15 Kenya
  • #16 Spain
  • #17 Poland
  • #17 Dominican Republic
  • #20 Netherlands
  • #22 Saudi Arabia
  • #46 Turkey
 • 270,718 tweets from 47 countries

  • #1 Lebanon
  • #2 Panama
  • #3 Algeria
  • #3 Norway
  • #3 Latvia
  • #3 Peru
  • #3 Egypt
  • #3 Sweden
  • #3 Switzerland
  • #4 Greece
  • #4 Ireland
  • #4 Singapore
  • #4 Belgium
  • #4 Philippines
  • #4 Malaysia
  • #4 Argentina
  • #4 Ecuador
  • #5 Brazil
  • #5 Portugal
  • #5 India
  • #5 United Arab Emirates
  • #5 Guatemala
  • #6 South Africa
  • #6 Indonesia
  • #6 Australia
  • #6 Pakistan
  • #7 Israel
  • #7 United Kingdom
  • #7 France
  • #7 Italy
  • #7 Mexico
  • #7 Canada
  • #8 Colombia
  • #9 Austria
  • #9 Chile
  • #9 Worldwide
  • #9 Germany
  • #10 Denmark
  • #11 Kuwait
  • #13 Poland
  • #13 Venezuela
  • #13 Netherlands
  • #13 Spain
  • #15 Russia
  • #20 Dominican Republic
  • #23 Saudi Arabia
  • #36 Turkey
 • 217,987 tweets from 36 countries

  • #1 Sweden
  • #1 Austria
  • #1 Lebanon
  • #4 Peru
  • #4 United Arab Emirates
  • #6 Singapore
  • #6 Greece
  • #6 Dominican Republic
  • #7 Pakistan
  • #7 Malaysia
  • #7 Mexico
  • #7 Guatemala
  • #8 Kuwait
  • #8 Egypt
  • #9 Argentina
  • #10 Chile
  • #10 Portugal
  • #11 India
  • #12 Canada
  • #12 Colombia
  • #13 South Africa
  • #14 Ecuador
  • #14 Germany
  • #16 Philippines
  • #18 Italy
  • #23 Worldwide
  • #23 Australia
  • #25 Saudi Arabia
  • #26 Spain
  • #27 United Kingdom
  • #32 Indonesia
  • #33 France
  • #34 Venezuela
  • #36 Netherlands
  • #47 Poland
  • #47 Turkey
 • 205,488 tweets from 41 countries

  • #1 Lebanon
  • #1 Algeria
  • #1 Austria
  • #1 Latvia
  • #1 Belgium
  • #2 Portugal
  • #2 Sweden
  • #3 Denmark
  • #3 Singapore
  • #4 United Arab Emirates
  • #4 Argentina
  • #4 Ireland
  • #4 Mexico
  • #5 Malaysia
  • #6 Peru
  • #6 Dominican Republic
  • #7 Greece
  • #7 Egypt
  • #7 Kuwait
  • #7 Ecuador
  • #7 Canada
  • #7 Norway
  • #7 India
  • #8 Chile
  • #8 Philippines
  • #8 Worldwide
  • #8 Pakistan
  • #10 Colombia
  • #11 Italy
  • #12 Germany
  • #12 South Africa
  • #13 United Kingdom
  • #15 Australia
  • #17 Spain
  • #17 France
  • #20 Saudi Arabia
  • #20 Indonesia
  • #22 Venezuela
  • #32 Poland
  • #37 Netherlands
  • #39 Turkey
 • 191,232 tweets from 43 countries

  • #1 Latvia
  • #1 Lebanon
  • #1 Sweden
  • #1 Algeria
  • #1 Austria
  • #1 Denmark
  • #2 Belgium
  • #2 Canada
  • #2 Israel
  • #2 Ecuador
  • #2 Mexico
  • #2 Malaysia
  • #2 Singapore
  • #3 Worldwide
  • #3 Portugal
  • #3 Philippines
  • #3 Peru
  • #4 Greece
  • #4 Argentina
  • #4 United Arab Emirates
  • #5 India
  • #5 Dominican Republic
  • #5 Chile
  • #6 Pakistan
  • #6 New Zealand
  • #6 Poland
  • #6 Colombia
  • #6 Ireland
  • #7 Italy
  • #7 Norway
  • #7 Kuwait
  • #7 Egypt
  • #8 United Kingdom
  • #9 Germany
  • #10 Saudi Arabia
  • #11 Spain
  • #12 Netherlands
  • #12 France
  • #12 South Africa
  • #13 Australia
  • #18 Indonesia
  • #18 Venezuela
  • #37 Turkey
 • 173,362 tweets from 42 countries

  • #1 Austria
  • #1 Belgium
  • #1 Denmark
  • #1 Sweden
  • #1 Latvia
  • #1 Algeria
  • #1 Lebanon
  • #1 Mexico
  • #2 Peru
  • #2 Portugal
  • #2 Singapore
  • #2 Malaysia
  • #2 Argentina
  • #2 Israel
  • #2 Worldwide
  • #3 Philippines
  • #3 Canada
  • #3 India
  • #3 Ecuador
  • #4 Chile
  • #4 Greece
  • #4 Kuwait
  • #4 United Arab Emirates
  • #5 United Kingdom
  • #6 Norway
  • #6 Italy
  • #6 Colombia
  • #6 Germany
  • #6 South Africa
  • #6 Netherlands
  • #6 Spain
  • #7 Venezuela
  • #7 Pakistan
  • #7 Ireland
  • #8 New Zealand
  • #8 Poland
  • #8 Egypt
  • #9 Saudi Arabia
  • #9 Indonesia
  • #10 France
  • #12 Australia
  • #30 Turkey
 • 137,383 tweets from 39 countries

  • #1 Sweden
  • #1 Belgium
  • #1 Lebanon
  • #1 Denmark
  • #1 Israel
  • #1 Mexico
  • #2 Malaysia
  • #2 Portugal
  • #2 Algeria
  • #2 Singapore
  • #2 Austria
  • #2 United Arab Emirates
  • #3 Philippines
  • #3 Canada
  • #3 Chile
  • #3 Greece
  • #3 India
  • #3 Argentina
  • #3 Spain
  • #3 Norway
  • #4 Ireland
  • #4 Kuwait
  • #5 Colombia
  • #5 Venezuela
  • #6 Poland
  • #6 United Kingdom
  • #6 Pakistan
  • #7 South Africa
  • #7 Netherlands
  • #7 Egypt
  • #7 Italy
  • #7 Germany
  • #8 Australia
  • #8 Peru
  • #8 Indonesia
  • #8 Saudi Arabia
  • #9 France
  • #9 New Zealand
  • #14 Ecuador
 • 91,908 tweets from 2 countries

  • #27 Pakistan
  • #33 Netherlands
 • 90,725 tweets from 2 countries

  • #28 Pakistan
  • #42 Netherlands
 • 88,259 tweets from 1 country

  • #22 Pakistan
 • 87,392 tweets from 1 country

  • #26 Pakistan
 • 84,421 tweets from 1 country

  • #44 Egypt
 • 86,973 tweets from 2 countries

  • #39 Egypt
  • #49 United Arab Emirates
 • 87,443 tweets from 2 countries

  • #35 Egypt
  • #40 United Arab Emirates
 • 86,734 tweets from 2 countries

  • #25 Italy
  • #39 United Arab Emirates
 • 87,164 tweets from 4 countries

  • #19 Egypt
  • #23 Italy
  • #38 United Arab Emirates
  • #44 Saudi Arabia
 • 86,482 tweets from 6 countries

  • #9 United Arab Emirates
  • #21 Egypt
  • #22 Greece
  • #22 Italy
  • #42 Saudi Arabia
  • #48 Sweden
 • 84,898 tweets from 6 countries

  • #6 United Arab Emirates
  • #21 Egypt
  • #23 Italy
  • #26 Greece
  • #37 Saudi Arabia
  • #49 Sweden
 • 83,171 tweets from 4 countries

  • #5 United Arab Emirates
  • #22 Italy
  • #30 Greece
  • #41 Saudi Arabia
 • 80,002 tweets from 2 countries

  • #21 United Arab Emirates
  • #40 Saudi Arabia
 • 93,256 tweets from 1 country

  • #41 Sweden
 • 92,803 tweets from 1 country

  • #43 Sweden
 • 330,232 tweets from 1 country

  • #34 Spain
 • 330,542 tweets from 1 country

  • #49 Spain
 • 332,564 tweets from 2 countries

  • #6 Algeria
  • #14 Denmark
 • 333,848 tweets from 1 country

  • #10 Algeria
 • 328,700 tweets from 2 countries

  • #3 Algeria
  • #34 Belgium
 • 331,478 tweets from 3 countries

  • #4 Algeria
  • #28 Guatemala
  • #38 Belgium
 • 322,393 tweets from 10 countries

  • #4 Algeria
  • #11 Denmark
  • #27 Guatemala
  • #27 Italy
  • #28 Pakistan
  • #31 Peru
  • #38 Portugal
  • #41 France
  • #41 Mexico
  • #43 Belgium
 • 318,681 tweets from 15 countries

  • #4 Algeria
  • #11 Denmark
  • #15 Guatemala
  • #25 Italy
  • #25 Austria
  • #28 Pakistan
  • #29 Belgium
  • #36 Dominican Republic
  • #36 Peru
  • #37 Germany
  • #38 Mexico
  • #39 Portugal
  • #41 France
  • #47 Brazil
  • #50 United Arab Emirates
 • 314,078 tweets from 25 countries

  • #4 Algeria
  • #7 Denmark
  • #18 Peru
  • #19 Greece
  • #19 Israel
  • #20 Egypt
  • #22 Italy
  • #23 Austria
  • #24 Pakistan
  • #25 Belgium
  • #30 Mexico
  • #31 Germany
  • #35 Poland
  • #37 France
  • #37 Dominican Republic
  • #40 Portugal
  • #42 Spain
  • #44 Ireland
  • #44 Brazil
  • #47 Argentina
  • #47 Colombia
  • #47 Chile
  • #49 Saudi Arabia
  • #49 United Kingdom
  • #50 United Arab Emirates
 • 310,241 tweets from 32 countries

  • #2 Algeria
  • #5 Jordan
  • #9 Denmark
  • #13 Colombia
  • #14 Egypt
  • #14 Peru
  • #16 Italy
  • #16 Greece
  • #17 Israel
  • #17 Portugal
  • #19 Argentina
  • #19 Mexico
  • #19 Saudi Arabia
  • #20 Belgium
  • #22 Dominican Republic
  • #22 Pakistan
  • #22 Puerto Rico
  • #22 Austria
  • #22 United States
  • #25 Sweden
  • #27 Germany
  • #28 India
  • #31 Netherlands
  • #31 Brazil
  • #32 Turkey
  • #32 Chile
  • #35 France
  • #37 Poland
  • #39 Spain
  • #40 United Arab Emirates
  • #45 United Kingdom
  • #50 Ireland
 • 306,378 tweets from 39 countries

  • #1 Algeria
  • #6 Lebanon
  • #6 Jordan
  • #7 Colombia
  • #8 Egypt
  • #10 Dominican Republic
  • #13 Chile
  • #14 United States
  • #14 Portugal
  • #15 United Arab Emirates
  • #15 Israel
  • #15 Argentina
  • #16 Puerto Rico
  • #16 New Zealand
  • #17 Mexico
  • #17 Pakistan
  • #17 Italy
  • #18 Greece
  • #18 Saudi Arabia
  • #19 Venezuela
  • #19 Brazil
  • #20 Denmark
  • #21 Spain
  • #21 Austria
  • #22 Germany
  • #23 India
  • #24 Philippines
  • #24 Singapore
  • #24 Sweden
  • #28 Turkey
  • #28 France
  • #29 Peru
  • #30 Netherlands
  • #36 Belgium
  • #37 United Kingdom
  • #37 Canada
  • #41 Worldwide
  • #41 Poland
  • #41 Ireland
 • 302,793 tweets from 43 countries

  • #1 Panama
  • #1 Israel
  • #2 Algeria
  • #2 Dominican Republic
  • #3 Canada
  • #6 Colombia
  • #6 Jordan
  • #6 Guatemala
  • #6 Peru
  • #7 Portugal
  • #7 Egypt
  • #7 Chile
  • #7 Ecuador
  • #8 Lebanon
  • #10 Italy
  • #10 United States
  • #10 Argentina
  • #10 Puerto Rico
  • #12 Brazil
  • #13 Pakistan
  • #14 Belgium
  • #15 Mexico
  • #15 Greece
  • #15 United Arab Emirates
  • #15 New Zealand
  • #16 Germany
  • #17 Spain
  • #18 Venezuela
  • #19 India
  • #20 Turkey
  • #21 Saudi Arabia
  • #21 Malaysia
  • #21 France
  • #22 Philippines
  • #24 Austria
  • #24 Sweden
  • #28 United Kingdom
  • #28 Netherlands
  • #28 Singapore
  • #29 Ireland
  • #29 Poland
  • #35 Worldwide
  • #36 Indonesia
 • 298,094 tweets from 45 countries

  • #1 Israel
  • #1 Colombia
  • #1 Panama
  • #2 Algeria
  • #2 Argentina
  • #2 Jordan
  • #2 Portugal
  • #3 Ecuador
  • #3 Dominican Republic
  • #4 Guatemala
  • #4 Peru
  • #4 Chile
  • #4 United Arab Emirates
  • #6 Canada
  • #6 Mexico
  • #7 Pakistan
  • #8 Italy
  • #8 Puerto Rico
  • #8 United States
  • #8 Lebanon
  • #9 Brazil
  • #11 Saudi Arabia
  • #11 Singapore
  • #11 Egypt
  • #13 Belgium
  • #13 India
  • #13 Spain
  • #14 United Kingdom
  • #14 Turkey
  • #14 France
  • #16 Greece
  • #16 Sweden
  • #17 Switzerland
  • #17 Venezuela
  • #17 Netherlands
  • #18 New Zealand
  • #19 Ireland
  • #19 Philippines
  • #19 Germany
  • #20 Malaysia
  • #20 Worldwide
  • #24 Poland
  • #30 Indonesia
  • #47 South Africa
  • #50 Australia
 • 290,109 tweets from 44 countries

  • #1 Panama
  • #1 Portugal
  • #2 Algeria
  • #2 United Arab Emirates
  • #3 Jordan
  • #3 Dominican Republic
  • #4 Argentina
  • #4 Colombia
  • #4 Peru
  • #4 Israel
  • #4 Ecuador
  • #5 Egypt
  • #5 Malaysia
  • #6 United States
  • #6 Lebanon
  • #6 Puerto Rico
  • #6 Guatemala
  • #7 Pakistan
  • #7 Ireland
  • #7 Italy
  • #7 Canada
  • #7 Singapore
  • #8 Belgium
  • #9 Greece
  • #9 Brazil
  • #9 India
  • #9 United Kingdom
  • #9 Worldwide
  • #9 Saudi Arabia
  • #10 Mexico
  • #10 Chile
  • #11 Philippines
  • #13 Poland
  • #14 Switzerland
  • #14 New Zealand
  • #14 Germany
  • #14 France
  • #14 Venezuela
  • #15 Netherlands
  • #16 Sweden
  • #26 Australia
  • #26 Spain
  • #29 Indonesia
  • #39 South Africa
 • 281,012 tweets from 43 countries

  • #1 Algeria
  • #1 Guatemala
  • #2 Dominican Republic
  • #2 United Arab Emirates
  • #2 Portugal
  • #2 Panama
  • #3 Ireland
  • #3 Chile
  • #3 Malaysia
  • #3 Colombia
  • #3 Ecuador
  • #4 Canada
  • #4 Singapore
  • #4 Lebanon
  • #4 Switzerland
  • #4 Argentina
  • #5 United States
  • #5 Worldwide
  • #5 Puerto Rico
  • #5 Egypt
  • #5 Philippines
  • #6 United Kingdom
  • #6 Peru
  • #6 Italy
  • #6 Belgium
  • #6 Pakistan
  • #7 Vietnam
  • #7 India
  • #7 Brazil
  • #9 Saudi Arabia
  • #9 France
  • #9 New Zealand
  • #10 Mexico
  • #11 Poland
  • #11 Greece
  • #12 Netherlands
  • #14 Sweden
  • #14 Germany
  • #15 Venezuela
  • #15 Indonesia
  • #16 Australia
  • #17 Spain
  • #22 South Africa
 • 272,979 tweets from 44 countries

  • #1 Guatemala
  • #1 Ireland
  • #1 Algeria
  • #1 Malaysia
  • #2 Belgium
  • #2 Portugal
  • #2 Sweden
  • #2 Colombia
  • #2 Singapore
  • #2 Panama
  • #2 Philippines
  • #2 United Arab Emirates
  • #3 Switzerland
  • #3 Canada
  • #3 Ecuador
  • #3 Egypt
  • #3 New Zealand
  • #3 Pakistan
  • #3 Australia
  • #4 Peru
  • #4 Mexico
  • #4 United States
  • #4 Argentina
  • #4 Dominican Republic
  • #4 Spain
  • #4 United Kingdom
  • #4 Puerto Rico
  • #4 Worldwide
  • #4 Chile
  • #4 Greece
  • #5 Brazil
  • #6 Netherlands
  • #6 Poland
  • #6 Indonesia
  • #7 India
  • #7 Germany
  • #8 Saudi Arabia
  • #8 France
  • #8 Vietnam
  • #10 Italy
  • #12 Venezuela
  • #14 South Africa
  • #17 Turkey
  • #26 Korea
 • 261,650 tweets from 42 countries

  • #1 Colombia
  • #1 Philippines
  • #1 Singapore
  • #1 Belgium
  • #1 Dominican Republic
  • #1 Ireland
  • #1 Guatemala
  • #1 Algeria
  • #1 Malaysia
  • #1 United Arab Emirates
  • #1 United Kingdom
  • #1 Sweden
  • #1 Panama
  • #2 Pakistan
  • #2 Canada
  • #2 Portugal
  • #2 Worldwide
  • #2 France
  • #3 Ecuador
  • #3 Poland
  • #3 United States
  • #3 Indonesia
  • #3 Mexico
  • #3 Australia
  • #3 Puerto Rico
  • #3 Brazil
  • #3 Chile
  • #3 Egypt
  • #4 Peru
  • #4 Germany
  • #4 Argentina
  • #5 Netherlands
  • #5 New Zealand
  • #6 Vietnam
  • #6 Saudi Arabia
  • #7 Spain
  • #7 India
  • #8 Italy
  • #11 Venezuela
  • #12 South Africa
  • #15 Turkey
  • #25 Korea
 • 246,847 tweets from 41 countries

  • #1 United Kingdom
  • #1 Singapore
  • #1 Sweden
  • #1 Egypt
  • #1 Ireland
  • #1 Australia
  • #1 Algeria
  • #1 Guatemala
  • #1 Indonesia
  • #1 Mexico
  • #1 Malaysia
  • #1 New Zealand
  • #1 United Arab Emirates
  • #1 Canada
  • #1 Netherlands
  • #1 United States
  • #1 Panama
  • #1 Colombia
  • #1 Philippines
  • #1 Puerto Rico
  • #2 Worldwide
  • #2 Pakistan
  • #2 Portugal
  • #2 Argentina
  • #2 Belgium
  • #2 Brazil
  • #2 Dominican Republic
  • #2 Ecuador
  • #3 Poland
  • #3 France
  • #3 Chile
  • #4 Germany
  • #4 Peru
  • #5 South Africa
  • #5 Italy
  • #6 Spain
  • #6 Saudi Arabia
  • #6 India
  • #7 Venezuela
  • #13 Turkey
  • #17 Korea
 • 219,595 tweets from 40 countries

  • #1 Colombia
  • #1 Canada
  • #1 Chile
  • #1 Puerto Rico
  • #1 Ecuador
  • #1 Malaysia
  • #1 Mexico
  • #1 New Zealand
  • #1 Ireland
  • #1 Panama
  • #1 Guatemala
  • #1 Philippines
  • #1 United States
  • #1 Singapore
  • #1 Sweden
  • #1 United Kingdom
  • #1 United Arab Emirates
  • #1 Algeria
  • #1 Indonesia
  • #1 Australia
  • #1 Egypt
  • #2 Belgium
  • #2 Pakistan
  • #2 Portugal
  • #2 Argentina
  • #2 Brazil
  • #2 Worldwide
  • #2 Dominican Republic
  • #2 Netherlands
  • #3 Poland
  • #3 Venezuela
  • #4 South Africa
  • #4 India
  • #4 Germany
  • #4 Peru
  • #4 France
  • #6 Saudi Arabia
  • #7 Italy
  • #7 Spain
  • #11 Korea
 • 116,846 tweets from 20 countries

  • #1 Malaysia
  • #1 Singapore
  • #1 New Zealand
  • #1 Canada
  • #1 Australia
  • #1 United Arab Emirates
  • #1 Philippines
  • #2 Chile
  • #2 Puerto Rico
  • #2 United States
  • #2 Argentina
  • #2 Mexico
  • #4 Belgium
  • #6 Brazil
  • #7 Saudi Arabia
  • #7 Venezuela
  • #15 Portugal
  • #24 Pakistan
  • #26 Poland
  • #44 South Africa
 • 78,436 tweets from 1 country

  • #40 Pakistan
 • 79,756 tweets from 1 country

  • #44 Pakistan
 • 110,633 tweets from 1 country

  • #29 Pakistan
 • 115,559 tweets from 1 country

  • #28 Pakistan
 • 120,027 tweets from 1 country

  • #26 Pakistan
 • 128,857 tweets from 2 countries

  • #41 Singapore
  • #43 Pakistan
 • 161,801 tweets from 1 country

  • #38 Singapore
 • 178,810 tweets from 1 country

  • #44 Singapore
 • 181,018 tweets from 2 countries

  • #39 Netherlands
  • #46 Italy
 • 181,551 tweets from 4 countries

  • #24 Guatemala
  • #27 Singapore
  • #30 India
  • #49 Italy
 • 179,633 tweets from 3 countries

  • #17 Singapore
  • #17 India
  • #29 Guatemala
 • 178,881 tweets from 5 countries

  • #7 Singapore
  • #11 Lebanon
  • #25 Guatemala
  • #30 India
  • #40 Philippines
 • 176,671 tweets from 7 countries

  • #2 Singapore
  • #5 Malaysia
  • #13 Lebanon
  • #20 Philippines
  • #24 India
  • #24 Guatemala
  • #36 Dominican Republic
 • 175,044 tweets from 7 countries

  • #1 Singapore
  • #5 Malaysia
  • #12 Philippines
  • #14 Lebanon
  • #18 Indonesia
  • #25 India
  • #34 Dominican Republic
 • 172,951 tweets from 7 countries

  • #3 Singapore
  • #7 Philippines
  • #9 Malaysia
  • #16 Algeria
  • #21 Indonesia
  • #33 Dominican Republic
  • #35 Ecuador
 • 171,130 tweets from 9 countries

  • #2 Singapore
  • #3 Malaysia
  • #14 Algeria
  • #17 Indonesia
  • #25 Peru
  • #31 Ecuador
  • #38 Germany
  • #44 Colombia
  • #48 Poland
 • 168,402 tweets from 14 countries

  • #3 Singapore
  • #6 Dominican Republic
  • #7 Australia
  • #10 Malaysia
  • #12 Algeria
  • #15 Indonesia
  • #20 Belgium
  • #26 Peru
  • #30 Ecuador
  • #31 Portugal
  • #40 Poland
  • #44 Colombia
  • #45 Germany
  • #46 Chile
 • 164,212 tweets from 26 countries

  • #3 Singapore
  • #5 United Arab Emirates
  • #5 Algeria
  • #6 Malaysia
  • #7 Australia
  • #8 Greece
  • #10 Germany
  • #10 Dominican Republic
  • #11 Ireland
  • #13 Colombia
  • #15 Indonesia
  • #15 Ecuador
  • #16 Peru
  • #18 Netherlands
  • #20 Poland
  • #20 South Africa
  • #21 Belgium
  • #25 Venezuela
  • #29 Saudi Arabia
  • #33 Egypt
  • #34 Canada
  • #34 Portugal
  • #37 Sweden
  • #47 Chile
  • #47 Turkey
  • #48 Pakistan
 • 157,998 tweets from 26 countries

  • #3 Singapore
  • #6 Algeria
  • #7 Germany
  • #7 United Arab Emirates
  • #8 Malaysia
  • #9 Australia
  • #9 Belgium
  • #9 Greece
  • #11 Peru
  • #14 Indonesia
  • #14 Ecuador
  • #14 Ireland
  • #14 Colombia
  • #14 Dominican Republic
  • #16 Netherlands
  • #19 Chile
  • #19 Poland
  • #19 South Africa
  • #19 Saudi Arabia
  • #21 Portugal
  • #27 Canada
  • #27 Pakistan
  • #27 Venezuela
  • #29 Sweden
  • #30 Egypt
  • #37 Turkey
 • 146,240 tweets from 26 countries

  • #2 Singapore
  • #4 Algeria
  • #4 Germany
  • #6 United Arab Emirates
  • #6 Malaysia
  • #7 Peru
  • #7 Portugal
  • #8 Greece
  • #9 Colombia
  • #10 Belgium
  • #11 Australia
  • #11 Poland
  • #12 Indonesia
  • #13 Ecuador
  • #13 South Africa
  • #14 Canada
  • #15 Saudi Arabia
  • #16 Netherlands
  • #16 Chile
  • #18 Ireland
  • #19 Egypt
  • #21 Pakistan
  • #24 Turkey
  • #27 Venezuela
  • #32 Sweden
  • #34 Mexico
 • 109,521 tweets from 19 countries

  • #4 Singapore
  • #4 Algeria
  • #7 Malaysia
  • #13 United Arab Emirates
  • #13 Germany
  • #16 Portugal
  • #17 South Africa
  • #17 Ireland
  • #18 Peru
  • #28 Chile
  • #28 Argentina
  • #29 Ecuador
  • #35 Egypt
  • #35 Canada
  • #36 Poland
  • #36 Australia
  • #43 Pakistan
  • #44 Saudi Arabia
  • #50 Mexico
 • 88,604 tweets from 1 country

  • #27 Singapore
 • 89,655 tweets from 1 country

  • #21 Sweden
 • 89,160 tweets from 2 countries

  • #32 Sweden
  • #35 Poland
 • 89,429 tweets from 2 countries

  • #39 Poland
  • #41 Sweden
 • 90,078 tweets from 1 country

  • #44 Sweden
 • 88,168 tweets from 1 country

  • #33 Guatemala
 • 91,535 tweets from 2 countries

  • #31 Guatemala
  • #37 Egypt
 • 92,421 tweets from 2 countries

  • #35 Egypt
  • #40 Guatemala
 • 94,990 tweets from 2 countries

  • #31 Egypt
  • #50 Ecuador
 • 100,716 tweets from 1 country

  • #48 Ecuador
 • 101,634 tweets from 2 countries

  • #44 Mexico
  • #47 Venezuela
 • 103,095 tweets from 3 countries

  • #23 Peru
  • #25 Mexico
  • #36 Venezuela
 • 104,859 tweets from 3 countries

  • #18 Peru
  • #23 Venezuela
  • #27 Mexico
 • 109,443 tweets from 3 countries

  • #21 Peru
  • #30 Mexico
  • #42 Chile
 • 109,043 tweets from 4 countries

  • #15 Guatemala
  • #19 Mexico
  • #25 Peru
  • #49 Chile
 • 108,785 tweets from 4 countries

  • #15 Guatemala
  • #22 Mexico
  • #29 Peru
  • #44 Argentina
 • 108,375 tweets from 2 countries

  • #18 Guatemala
  • #36 Peru
 • 108,230 tweets from 2 countries

  • #11 Guatemala
  • #34 Peru
 • 108,024 tweets from 1 country

  • #10 Guatemala
 • 108,402 tweets from 1 country

  • #15 Guatemala
 • 116,210 tweets from 1 country

  • #11 Guatemala
 • 113,728 tweets from 1 country

  • #25 United Arab Emirates
 • 111,970 tweets from 1 country

  • #24 United Arab Emirates
 • 109,114 tweets from 1 country

  • #31 United Arab Emirates
 • 105,146 tweets from 1 country

  • #19 Singapore
 • 105,234 tweets from 4 countries

  • #20 Singapore
  • #25 Egypt
  • #33 Belgium
  • #37 Australia
 • 103,723 tweets from 4 countries

  • #23 Egypt
  • #25 Singapore
  • #34 Belgium
  • #49 Australia
 • 99,917 tweets from 1 country

  • #27 Egypt
 • 92,366 tweets from 1 country

  • #31 Peru
 • 89,234 tweets from 1 country

  • #44 Peru
 • 90,882 tweets from 1 country

  • #43 Peru
 • 91,770 tweets from 1 country

  • #49 Peru
 • 92,833 tweets from 1 country

  • #48 Peru
 • 94,430 tweets from 3 countries

  • #17 Greece
  • #37 Singapore
  • #48 Peru
 • 95,285 tweets from 4 countries

  • #21 Greece
  • #39 Singapore
  • #43 Peru
  • #50 Ecuador
 • 152,755 tweets from 1 country

  • #14 Singapore
 • 152,754 tweets from 1 country

  • #18 Singapore
 • 150,134 tweets from 3 countries

  • #15 Australia
  • #20 Singapore
  • #21 Malaysia
 • 147,999 tweets from 5 countries

  • #9 United Arab Emirates
  • #15 Australia
  • #25 Singapore
  • #33 Malaysia
  • #49 Pakistan
 • 143,999 tweets from 6 countries

  • #12 United Arab Emirates
  • #19 Australia
  • #27 Singapore
  • #37 Pakistan
  • #37 Malaysia
  • #48 Greece
 • 138,960 tweets from 10 countries

  • #10 Australia
  • #15 United Arab Emirates
  • #16 Greece
  • #19 Singapore
  • #21 Malaysia
  • #29 Portugal
  • #35 Netherlands
  • #37 Pakistan
  • #42 Peru
  • #46 Colombia
 • 130,645 tweets from 15 countries

  • #7 United Arab Emirates
  • #9 Singapore
  • #15 Australia
  • #16 Malaysia
  • #17 Egypt
  • #19 Pakistan
  • #23 Greece
  • #25 Saudi Arabia
  • #25 Colombia
  • #30 Portugal
  • #39 Netherlands
  • #43 Peru
  • #45 Venezuela
  • #46 Turkey
  • #48 Mexico
 • 120,015 tweets from 16 countries

  • #2 Singapore
  • #7 United Arab Emirates
  • #8 Pakistan
  • #11 Malaysia
  • #13 Australia
  • #15 Peru
  • #15 Egypt
  • #17 Mexico
  • #20 Colombia
  • #25 Greece
  • #28 Saudi Arabia
  • #30 Netherlands
  • #31 Portugal
  • #44 Turkey
  • #47 Canada
  • #50 Venezuela
 • 82,526 tweets from 14 countries

  • #4 Singapore
  • #9 Mexico
  • #10 Malaysia
  • #13 Egypt
  • #14 Portugal
  • #15 United Arab Emirates
  • #22 Saudi Arabia
  • #23 Pakistan
  • #24 Peru
  • #35 Colombia
  • #37 Greece
  • #38 Canada
  • #48 Dominican Republic
  • #50 Netherlands
 • 65,172 tweets from 1 country

  • #27 Singapore
 • 63,184 tweets from 1 country

  • #41 Peru
 • 65,616 tweets from 1 country

  • #41 Peru
 • 79,060 tweets from 1 country

  • #23 United Arab Emirates
 • 80,344 tweets from 1 country

  • #31 United Arab Emirates
 • 80,845 tweets from 1 country

  • #34 United Arab Emirates
 • 83,503 tweets from 2 countries

  • #25 Singapore
  • #36 Belgium
 • 84,214 tweets from 2 countries

  • #21 Singapore
  • #33 Belgium
 • 84,605 tweets from 1 country

  • #42 Singapore
 • 83,219 tweets from 1 country

  • #7 Guatemala
 • 86,188 tweets from 1 country

  • #6 Guatemala
 • 87,130 tweets from 1 country

  • #7 Guatemala
 • 88,026 tweets from 1 country

  • #39 Dominican Republic
 • 88,854 tweets from 1 country

  • #50 Dominican Republic
 • 78,393 tweets from 1 country

  • #36 Pakistan
 • 79,585 tweets from 1 country

  • #39 Pakistan
 • 77,201 tweets from 2 countries

  • #20 Guatemala
  • #44 Austria
 • 78,508 tweets from 2 countries

  • #24 Guatemala
  • #31 Austria
 • 78,639 tweets from 1 country

  • #48 Guatemala
 • 78,443 tweets from 2 countries

  • #18 United Arab Emirates
  • #35 Guatemala
 • 77,693 tweets from 2 countries

  • #12 Guatemala
  • #19 United Arab Emirates
 • 76,910 tweets from 1 country

  • #13 United Arab Emirates
 • 76,674 tweets from 3 countries

  • #17 United Arab Emirates
  • #28 Greece
  • #33 Egypt
 • 75,996 tweets from 5 countries

  • #22 United Arab Emirates
  • #25 Greece
  • #28 Canada
  • #34 Egypt
  • #45 Pakistan
 • 76,088 tweets from 6 countries

  • #15 United Arab Emirates
  • #26 Colombia
  • #29 Canada
  • #31 Pakistan
  • #36 Egypt
  • #42 Greece
 • 75,581 tweets from 4 countries

  • #12 United Arab Emirates
  • #30 Pakistan
  • #37 Colombia
  • #38 Canada
 • 74,575 tweets from 3 countries

  • #23 Pakistan
  • #40 Canada
  • #45 Malaysia
 • 75,189 tweets from 2 countries

  • #9 Dominican Republic
  • #46 Malaysia
 • 76,128 tweets from 2 countries

  • #14 Dominican Republic
  • #29 Malaysia
 • 76,920 tweets from 2 countries

  • #23 Dominican Republic
  • #40 Malaysia
 • 77,030 tweets from 1 country

  • #47 Pakistan
 • 81,942 tweets from 1 country

  • #42 Pakistan
 • 85,627 tweets from 1 country

  • #30 Pakistan
 • 105,287 tweets from 1 country

  • #25 Ecuador
 • 101,795 tweets from 1 country

  • #34 Ecuador
 • 102,817 tweets from 3 countries

  • #13 Guatemala
  • #37 Egypt
  • #41 Ecuador
 • 102,521 tweets from 2 countries

  • #23 Guatemala
  • #33 Egypt
 • 101,669 tweets from 3 countries

  • #13 Panama
  • #29 Guatemala
  • #42 Egypt
 • 100,465 tweets from 3 countries

  • #20 Panama
  • #29 Guatemala
  • #44 Dominican Republic
 • 98,589 tweets from 4 countries

  • #19 Italy
  • #26 Panama
  • #28 Guatemala
  • #49 Dominican Republic
 • 96,018 tweets from 5 countries

  • #25 Greece
  • #29 Panama
  • #38 Singapore
  • #39 Dominican Republic
  • #43 Italy
 • 92,454 tweets from 3 countries

  • #25 Greece
  • #31 Singapore
  • #41 Dominican Republic
 • 87,345 tweets from 2 countries

  • #36 Malaysia
  • #38 Greece
 • 91,142 tweets from 1 country

  • #38 Singapore
 • 91,686 tweets from 1 country

  • #33 Singapore
 • 90,941 tweets from 1 country

  • #36 Singapore
 • 88,273 tweets from 1 country

  • #27 Singapore
 • 88,590 tweets from 1 country

  • #31 Singapore
 • 87,680 tweets from 1 country

  • #32 Singapore
 • 84,622 tweets from 1 country

  • #36 Malaysia
 • 85,659 tweets from 1 country

  • #46 Malaysia
 • 85,038 tweets from 3 countries

  • #15 Guatemala
  • #20 Singapore
  • #35 Panama
 • 86,140 tweets from 6 countries

  • #16 Guatemala
  • #23 Italy
  • #31 Singapore
  • #35 Greece
  • #45 Panama
  • #46 Malaysia
 • 85,022 tweets from 11 countries

  • #16 Guatemala
  • #19 Peru
  • #21 Italy
  • #25 Malaysia
  • #27 Australia
  • #27 Belgium
  • #31 Greece
  • #32 Singapore
  • #36 Chile
  • #41 Panama
  • #49 Egypt
 • 83,540 tweets from 16 countries

  • #12 Guatemala
  • #16 Italy
  • #20 Germany
  • #20 Peru
  • #27 Singapore
  • #29 Malaysia
  • #29 Australia
  • #30 Belgium
  • #31 Egypt
  • #31 Greece
  • #34 Pakistan
  • #37 Venezuela
  • #39 Panama
  • #39 Chile
  • #42 Ireland
  • #49 Poland
 • 81,392 tweets from 22 countries

  • #3 Algeria
  • #6 Singapore
  • #8 Peru
  • #10 Netherlands
  • #15 Belgium
  • #15 Guatemala
  • #16 Germany
  • #17 Italy
  • #18 Chile
  • #18 Malaysia
  • #20 Greece
  • #24 Portugal
  • #25 Australia
  • #27 South Africa
  • #33 Pakistan
  • #34 Egypt
  • #35 Sweden
  • #36 United Arab Emirates
  • #41 Poland
  • #41 Ecuador
  • #43 Venezuela
  • #46 Ireland
 • 80,062 tweets from 23 countries

  • #2 Peru
  • #4 Algeria
  • #8 Italy
  • #8 Singapore
  • #9 Malaysia
  • #11 Germany
  • #13 Pakistan
  • #13 Mexico
  • #15 Netherlands
  • #18 Colombia
  • #18 Belgium
  • #18 Chile
  • #19 Poland
  • #21 Greece
  • #24 Venezuela
  • #24 Ireland
  • #28 Canada
  • #29 Portugal
  • #32 Sweden
  • #33 South Africa
  • #34 Egypt
  • #41 United Arab Emirates
  • #44 Ecuador
 • 76,267 tweets from 22 countries

  • #2 Peru
  • #5 Malaysia
  • #7 Algeria
  • #7 Italy
  • #10 Germany
  • #10 Singapore
  • #12 Pakistan
  • #15 Mexico
  • #16 Colombia
  • #17 Chile
  • #17 Greece
  • #20 Netherlands
  • #21 Belgium
  • #23 Poland
  • #24 Canada
  • #25 Ireland
  • #31 South Africa
  • #32 Sweden
  • #36 Egypt
  • #39 Venezuela
  • #39 United Arab Emirates
  • #46 Ecuador
 • 63,751 tweets from 1 country

  • #20 Ecuador
 • 65,661 tweets from 1 country

  • #20 Ecuador
 • 66,506 tweets from 1 country

  • #34 Ecuador
 • 66,822 tweets from 1 country

  • #47 Sweden
 • 69,010 tweets from 1 country

  • #42 Sweden
 • 68,877 tweets from 1 country

  • #34 United Arab Emirates
 • 74,888 tweets from 1 country

  • #36 United Arab Emirates
 • 73,348 tweets from 1 country

  • #30 United Arab Emirates
 • 73,515 tweets from 1 country

  • #31 United Arab Emirates
 • 72,917 tweets from 1 country

  • #41 United Arab Emirates
 • 72,626 tweets from 1 country

  • #39 United Arab Emirates
 • 73,147 tweets from 1 country

  • #34 Singapore
 • 73,480 tweets from 1 country

  • #32 Singapore
 • 177,016 tweets from 1 country

  • #47 Sweden
 • 183,752 tweets from 1 country

  • #46 Sweden
 • 185,019 tweets from 3 countries

  • #15 Australia
  • #40 Guatemala
  • #46 Sweden
 • 192,464 tweets from 5 countries

  • #16 Australia
  • #31 Mexico
  • #43 Guatemala
  • #43 Singapore
  • #48 Malaysia
 • 197,386 tweets from 9 countries

  • #20 Australia
  • #23 Pakistan
  • #31 Mexico
  • #34 Greece
  • #41 Singapore
  • #44 Peru
  • #45 Guatemala
  • #49 Malaysia
  • #49 Ecuador
 • 203,158 tweets from 10 countries

  • #16 Ecuador
  • #17 Guatemala
  • #19 Australia
  • #20 Pakistan
  • #26 Peru
  • #30 Mexico
  • #33 Greece
  • #34 United Arab Emirates
  • #36 Malaysia
  • #39 Singapore
 • 209,745 tweets from 11 countries

  • #14 Ecuador
  • #17 Peru
  • #18 Mexico
  • #19 Pakistan
  • #21 Guatemala
  • #27 Australia
  • #28 Malaysia
  • #32 Greece
  • #33 Singapore
  • #35 United Arab Emirates
  • #50 Colombia
 • 219,563 tweets from 8 countries

  • #6 Mexico
  • #10 Ecuador
  • #12 Guatemala
  • #19 United Arab Emirates
  • #24 Colombia
  • #34 Pakistan
  • #35 Peru
  • #43 Argentina
 • 265,499 tweets from 9 countries

  • #2 Ecuador
  • #5 Mexico
  • #8 Guatemala
  • #12 Peru
  • #17 Colombia
  • #18 Chile
  • #21 United Arab Emirates
  • #40 Argentina
  • #48 Venezuela
 • 264,947 tweets from 10 countries

  • #2 Ecuador
  • #4 Mexico
  • #6 Guatemala
  • #6 Peru
  • #6 Colombia
  • #11 Argentina
  • #19 Venezuela
  • #19 Chile
  • #22 United Arab Emirates
  • #29 Pakistan
 • 262,664 tweets from 11 countries

  • #1 Ecuador
  • #3 Mexico
  • #4 Colombia
  • #7 United Arab Emirates
  • #7 Guatemala
  • #8 Argentina
  • #8 Peru
  • #12 Venezuela
  • #15 Chile
  • #22 Pakistan
  • #50 Malaysia
 • 255,394 tweets from 7 countries

  • #1 Ecuador
  • #6 Colombia
  • #10 Guatemala
  • #10 Peru
  • #17 Argentina
  • #19 Chile
  • #25 Venezuela
 • 246,299 tweets from 3 countries

  • #7 Ecuador
  • #24 Colombia
  • #24 Peru
 • 240,622 tweets from 1 country

  • #17 Ecuador
 • 239,945 tweets from 1 country

  • #22 Ecuador
 • 318,966 tweets from 1 country

  • #35 Philippines
 • 382,830 tweets from 2 countries

  • #34 Philippines
  • #34 Indonesia
 • 405,451 tweets from 3 countries

  • #17 Malaysia
  • #34 Australia
  • #47 Philippines
 • 441,449 tweets from 4 countries

  • #24 Malaysia
  • #25 Indonesia
  • #28 Australia
  • #48 Guatemala
 • 440,464 tweets from 4 countries

  • #10 Singapore
  • #19 Malaysia
  • #24 Australia
  • #46 Guatemala
 • 436,569 tweets from 6 countries

  • #5 Vietnam
  • #11 Malaysia
  • #12 Singapore
  • #24 Indonesia
  • #32 Australia
  • #35 Guatemala
 • 429,922 tweets from 10 countries

  • #7 Vietnam
  • #12 Malaysia
  • #15 Singapore
  • #16 Netherlands
  • #17 Guatemala
  • #21 Indonesia
  • #37 Australia
  • #37 Saudi Arabia
  • #40 Greece
  • #47 Peru
 • 418,198 tweets from 10 countries

  • #7 Malaysia
  • #10 Australia
  • #12 Indonesia
  • #14 Peru
  • #15 Guatemala
  • #17 Singapore
  • #23 Netherlands
  • #25 Switzerland
  • #40 Greece
  • #40 Saudi Arabia
 • 404,105 tweets from 10 countries

  • #6 Malaysia
  • #7 Singapore
  • #8 Guatemala
  • #8 Indonesia
  • #15 Australia
  • #15 Peru
  • #23 Switzerland
  • #24 Netherlands
  • #34 Greece
  • #40 Saudi Arabia
 • 383,987 tweets from 11 countries

  • #6 Singapore
  • #6 Malaysia
  • #7 Indonesia
  • #9 Guatemala
  • #15 Australia
  • #15 Netherlands
  • #18 Switzerland
  • #25 Peru
  • #38 Saudi Arabia
  • #41 Greece
  • #47 Chile
 • 324,543 tweets from 2 countries

  • #27 Singapore
  • #28 United Arab Emirates
 • 322,989 tweets from 3 countries

  • #20 Belgium
  • #32 Singapore
  • #35 United Arab Emirates